Laboratuvar Tetkikleri

Prizma Mobil Sağlık İstanbul

Laboratuvar tetkikleri; bir işyerinde işe başlamadan önce ve periyodik olarak yapılan kontrollerdir. “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerini Hakkında Yönetmelik gereğince sağlık raporu ve periyodik muayene, Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.” İşe yeni başlayacak olan personellerin işe başlaması düşünülen meslek grubuna uygunluğunu belgelemek ve doğru iş için doğru personel çalıştırmak amacı ile işe girişte önceden belirlenen biyokimyasal ve biyolojik testler ile fizyolojik ve radyolojik ölçümlerin yaptırılması oldukça büyük bir önem taşır. İnsan sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi açısından risk oluşturacak grupların önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bunun dışında mesleğe bağlı sağlık sorunlarının zaman içinde gelişip gelişmediğinin anlaşılabilmesi için bu sağlık tarama test sonuçları yazılı referans oluşturacaktır. Bu sağlık testleri ve sağlık raporları, ilgili mevzuatlar tarafından yasal zorunluluk arz etmektedir. Bu sebeple mutlaka tüm personellerin işe girmeden önce bu sağlık taraması ve testlerinden geçmesi mecburi tutulmuştur.

Akciger Grafisi, solunum fonksiyon testi, işitme testi, kan sayımı, kan grubu, portör tetkikleri, karaciğer fonksiyon testleri, toksikoloji testleri, hepatit testleri, idrar tetkiki ve göz muayenesi gibi belirlenen testler, kuruluşumuz tarafından titizlikle uygulanmakta ve çalışanlarınıza sunulmaktadır. Mobil Sağlık hizmetlerinde personellere özel laboratuvar tahlilleri ve tetkikleri hizmetlerini, en son teknolojik cihazlar ile yapıyoruz. Laboratuvar tetkikleri hakkında detaylı bilgi almak için şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

Tags:İstanbul, Mobil Tarama, Sağlık, Ataşehir, Mobil Sağlık Taraması