Toksikolojik Testler

Prizma Mobil Sağlık İstanbul

Toksik maddelerle çalışan insanların, mesleklerinden ötürü değişik derecelerde bu maddelere maruz kaldıkları ve bunun her gün tekrarlandığı bilinmektedir. İş çevresindeki toksik maddelerden etkilenenler o işte çalışanlarla sınırlı değildir. Toksik atıklar yoluyla o işyerinin duvarlarını aşma potansiyeli de taşımaktadır. Su, hava, ürün ve çalışanlar tarafından taşınan toksik ajanlar, ulaştıkları insan grupları için de bir risk oluşturmaktadır. Sanayide kullanılan birçok kimyasal ve metal ile bunların ara ürünleri veya farklı sektörlerde ara işlemlerde kullanılan birçok kimyasal toksik özellik taşımaktadır.

Bu maddelerle ilgili Kurşun ve bileşikleri (Kan kurşun düzeyi, İdrarda d – ALA, İdrarda Uro – koproporfirin, İdrarda porfirin T, Protoporfirin IX, İdrarda Porfobilinojen ) Tetrakloretilen (TCA) , Hippurik Asit , Fenol, Methemoglobin, Karboksihemoglobin , TCA ( Triklorasetik Asit ) , Kolinesteraz Aktivitesi , ALA (Delta Amino Levulinik Asit), İdrarda fenol, Kanda benzol, Demir, Aluminyum, Bakır ve diğer toksikolojik testler yapılabilmektedir.

Tags:İstanbul, Mobil Tarama, Sağlık, Ataşehir, İş Giriş, Muayene, Akciğer, Toksikolojik Testler