Akciğer Grafisi

Prizma Mobil Sağlık İstanbul

Çalışanların, mesleki akciğer hastalıklarından korunmasının yanında aynı zamanda olası etkileri takip edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuar çalışması akciğer filmleridir. Gerek işe girişte, gerekse periyodik olarak hem tıbbi hem de yasal önemi olan bir uygulamadır. Özellikle mesleksel akciğer hastalıkları açısından çok önemlidir. Bunun önemini, ILO’nun bu konudaki yayınları ve oluşturduğu pnömokonyoz değerlendirme ve takip standartlarından anlamaktayız.

Bütün bu amaçlara hizmet edebilmesi için gerek filmin çekimi, gerek banyosu ve gerekse de değerlendirilmesi çok önem taşımaktadır. Tüm laboratuvar testlerimiz; kaliteden ödün vermeyen, akreditasyonları ve sertifikaları tam ve eksiksiz bir şekilde laboratuvarımız tarafından çalışmaktadır.


PNÖMOKONYOZ

"İstanbul Laboratuvarları" kurumunda akciğer grafileri pnömokonyoz okuyucu sertifikasına sahip radyologlar tarafından yorumlanmaktadır. Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir. İş sağlığı hizmetlerinin her basamağında etkin koruma ve önleme yöntemleri ile pnömokonyoz kontrolünün sağlanması mümkündür. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği yönünden düzenli ve etkin izlem uygulandığı için pnömokonyoz açısından kontrol altına alınmış olması beklenen kömür madenciliği işletmelerinde bile yeni pnömokonyoz olguları saptanmaktadır.

Ayrıca son zamanlarda giderek artan silikozis olguları, bu güne kadar bilinmeyen iş kollarında dahi görülmeye başlamıştır (Kum püskürtme işlerinin yapıldığı kot taşlamacılığı, cam şekillendirme işleri vb.). Olgu bildirim sistemimizdeki ciddi sıkıntılar nedeniyle diğer meslek hastalıkları gibi pnömokonyozlar da kayıtlarımızda göreceli olarak daha az görülmektedir. Oysa bildirilmeyen pnömokonyoz olguları da dikkate alındığında pnömokonyozun ülkemiz için önemi daha da artmaktadır.

PA Akciğer grafisinin değerlendirilmesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. PA akciğer grafileri, pnömokonyoz okuyuculuğu sertifikasına sahip hekimler tarafından değerlendirilir.

Pnömokonyoz okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler, meslek hastalıkları tanısı koymakla yetkili hastaneye sevk edilir.

Tags:İstanbul, Mobil Tarama, Sağlık, Ataşehir, İş Giriş, Muayene, Akciğer