Portör

Prizma Mobil Sağlık İstanbul

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda da halk sağlığı açısından önem taşıyor. Bu nedenle “Mobil Portör” ekibimiz iş yerinize gelerek bütün bu süreci sizin için takip etmektedir.

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır:

Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
Gaita kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)
Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)
Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

Tags:İstanbul, Mobil Tarama, Sağlık, Ataşehir, İş Giriş, Muayene, Portör